Planten 27-05-2020—19-04-2023

Gevlekte Aronskelk
Blad (medio maart)
Aronskelk
Blad (eind februari)
Bloem (medio april)
Gevlekte Aronskelk
Bloem (medio april)
Gevlekte Aronskelk
Vruchten (medio augustus).
Koekoeksbloem
Indien het gehalte aan stikstof oxiden en ammoniak (NO, NO2 en NH3) in de atmosfeer toeneemt, verdwijnt deze bloem. Dit geldt ook voor de dotterbloem en de…
Velden met echte koekoeksbloemen, een plant die thuishoort in natte graslanden, worden dit jaar afgewisseld met een nieuw ingezaaid kruiden mengsel. Interessant…
Springbalsemien, invasieve exoot. Mag niet meer geïmporteerd, gekweekt, vervoerd of verkocht worden in heel Europa.
Springbalsemien.
Gulden roede
Kattenstaart
Pispotje
Zonnebloem
Wespenorchis.
Moerasspirea
Teunisbloem
Brem, vrucht.
Braam
Valeriaan